Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 36
Μετοχές με πτώση 188
Μετοχές χωρίς μεταβολή 23
Γενικός δείκτης τιμή 646,80
Γενικός δείκτης διαφορά 2,14
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,33
Αξία συναλλαγών 1.895.394,00
Συναλλαγές ανά λεπτό -0,07
Αριθμός πράξεων 1.190
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό -0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 1.088.002,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 133
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 32.407.014.347,75
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 15.634.120.806,04
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 14.677.394.812,54
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 2.095.498.729,17