Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 53
Μετοχές με πτώση 182
Μετοχές χωρίς μεταβολή 13
Γενικός δείκτης τιμή 850,92
Γενικός δείκτης διαφορά 1,57
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,18
Αξία συναλλαγών 21.356.745,00
Συναλλαγές ανά λεπτό -0,82
Αριθμός πράξεων 12.021
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό -0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 10.409.829,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 14
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 95
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 56.861.844.063,35
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 32.630.425.413,05
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 23.422.744.901,67
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 808.673.748,64
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.