Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 37
Μετοχές με πτώση 90
Μετοχές χωρίς μεταβολή 121
Γενικός δείκτης τιμή 648,71
Γενικός δείκτης διαφορά -3,33
Γενικός δείκτης μεταβολή % -0,51
Αξία συναλλαγών 39.704.671,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 94.534,93
Αριθμός πράξεων 17.652
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 42
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 20.094.408,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 6
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 47.383.202.437,67
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 17.553.090.297,50
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 24.195.523.240,17
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 5.634.588.900,00
Copyright © 1999-2018 Premium S.A. All rights reserved.