Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 26
Μετοχές με πτώση 110
Μετοχές χωρίς μεταβολή 111
Γενικός δείκτης τιμή 707,77
Γενικός δείκτης διαφορά -12,55
Γενικός δείκτης μεταβολή % -1,74
Αξία συναλλαγών 43.320.207,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 103.143,35
Αριθμός πράξεων 18.543
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 44
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 25.025.037,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 10
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 39.893.872.519,54
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 4.182.774.494,92
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 29.000.230.717,02
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 6.710.867.307,60