Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 56
Μετοχές με πτώση 103
Μετοχές χωρίς μεταβολή 88
Γενικός δείκτης τιμή 846,07
Γενικός δείκτης διαφορά 3,17
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,38
Αξία συναλλαγών 54.713.102,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 130.269,29
Αριθμός πράξεων 17.958
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 43
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 28.467.507,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 13
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 46.984.941.110,01
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 18.046.774.927,79
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 23.747.994.797,61
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 5.190.171.384,61