Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 53
Μετοχές με πτώση 103
Μετοχές χωρίς μεταβολή 92
Γενικός δείκτης τιμή 655,10
Γενικός δείκτης διαφορά 1,07
Γενικός δείκτης μεταβολή % 0,16
Αξία συναλλαγών 26.238.704,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 62.473,10
Αριθμός πράξεων 12.709
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 30
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 12.893.549,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 15
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 48.343.759.769,58
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 27.275.164.639,67
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 12.130.299.705,55
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 8.938.295.424,36
Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.