Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 46
Μετοχές με πτώση 91
Μετοχές χωρίς μεταβολή 113
Γενικός δείκτης τιμή 738,44
Γενικός δείκτης διαφορά -2,28
Γενικός δείκτης μεταβολή % -0,31
Αξία συναλλαγών 0,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 0,00
Αριθμός πράξεων 0
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 0
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 0,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 15
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 40.829.505.564,60
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 17.224.156.749,59
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 15.801.907.168,47
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 7.803.441.646,55