Εικόνα αγοράς

Μετοχές με άνοδο 22
Μετοχές με πτώση 129
Μετοχές χωρίς μεταβολή 96
Γενικός δείκτης τιμή 755,63
Γενικός δείκτης διαφορά -15,26
Γενικός δείκτης μεταβολή % -1,98
Αξία συναλλαγών 52.794.933,00
Συναλλαγές ανά λεπτό 125.702,22
Αριθμός πράξεων 26.048
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό 62
Αξία συναλλαγών σε πακέτα 49.144.807,00
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων 0
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων 13
Σύνολο κεφαλαιοποίησης 42.137.552.213,31
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο 2.310.504.532,68
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση 35.655.841.073,36
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες 4.171.206.607,26