ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΧΑΕ: Μειώνει στα 6,40 ευρώ την τιμή στόχο η Merrill Lynch

10:29 - 06 Μαϊ 2010 | Αναλύσεις
Στα 6,40 ευρώ από 7,70 ευρώ μείωσε την τιμή στόχο για τη μετοχή της ΕΧΑΕ η Bank of America- Merrill Lynch, αποτέλεσμα της γενικότερης μείωσης των εκτιμήσεων του οίκου για τα χρηματιστήρια που παρακολουθεί. Για την ΕΧΑΕ σημειώνει πως οι προοπτικές είναι αβέβαιες και υπογραμμίζει τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία τονίζοντας πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση του ελλείμματος δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Η μετοχή δεν είναι ακριβή κατά την εκτίμηση του οίκου αφού διαπραγματεύεται 10,1 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2011. Η ουδέτερη σύσταση διατηρείται.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.