ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σταθερός αιμοδότης της οικονομίας η κινητή τηλεφωνία

14:56 - 01 Οκτ 2012 | Αναλύσεις
«Αιμοδότη» της οικονομίας εξακολουθεί να αποτελεί ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καθώς παρά τη βαθειά ύφεση συνεχίζει να επενδύει μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων από υπηρεσίες και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από ό,τι στην πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης, ενώ την ίδια ώρα τα έσοδα του κλάδου παρουσιάζουν σημαντική μείωση, σε ποσοστό 35,7%.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ICAP, για τη χρονική περίοδο 2011-2012, ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας πραγματοποίησε πέρυσι επενδύσεις ύψους 352 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθεί και η επένδυση για την απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος, από την οποία μπήκαν στα ταμεία του κράτους 380 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 2011, η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 3,4%, ενώ ο κλάδος συνέβαλε, άμεσα και έμμεσα, στη διατήρηση και δημιουργία 59 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Μαζί με την υπόλοιπη αλυσίδα- προμηθευτές και έμποροι- το σύνολο των δημόσιων εσόδων που δημιούργησε ο κλάδος το 2011 ανήλθε σε περίπου 2 δισ. ευρώ.

 

Η μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ICAP διαπιστώνει επίσης ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μεγαλύτερης συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική οικονομία, καθώς θα χρειαστούν επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, με μεγαλύτερες ταχύτητες και νέες υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων.

 

Ήδη, η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των συσκευών 3G- 60% διείσδυση για την Ελλάδα, 51% για την Ευρώπη, το 2011- μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για ανάπτυξη των κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων. Είναι ενδεικτικό ότι, σε αντίθεση με την Ευρώπη, το ποσοστό των εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων ήταν μόλις 9% του συνόλου των εσόδων, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 26η θέση στο σύνολο των 31 ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου και όσων κλάδων συνδέονται με αυτόν.

 

Για να γίνουν όμως οι επενδύσεις αυτές, ο κλάδος ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία κυρίως σε ότι αφορά: - Στην αδειοδότηση των υφιστάμενων επενδύσεων των εταιρειών. - Στην τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. - Στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μέσω εφαρμογής νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας για την υλοποίηση του προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. - Στην κατάργηση, σε βάθος τριετίας, του ειδικού τέλους στα συνδυαστικά πακέτα φωνής και δεδομένων.

 

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η υλοποίηση των παραπάνω μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη και σύγκλιση με τους σημαντικότερους δείκτες στην Ευρώπη και, σε διάστημα μιας τριετίας (έως το 2015), άμεση επιπλέον συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά 420 εκατ. ευρώ και αύξηση δημοσίων εσόδων κατά 170 εκατ. ευρώ, δίνοντας ώθηση στην ελληνική οικονομία την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.