ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Καθρέφτης» για τις εισηγμένες, λειτουργικά κέρδη και ίδια κεφάλαια

09:21 - 21 Ιουν 2007 | Αναλύσεις
Τα λειτουργικά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια εξηγούν κυρίως την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών το 2006, διαπιστώνει μεταξύ άλλων η KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στην ετήσια επισκόπηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στόχος της έρευνας της KANTOR, η οποία πραγματοποιήθηκε για ένατη συνεχή χρονιά, ήταν να διαπιστώσει κατά πόσο η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώνει τιμές που συνάδουν με την οικονομική λογική και αντιπροσωπεύουν την οικονομική αξία των εταιρειών. Η KANTOR προέβη στην ανάλυση της κεφαλαιοποίησης 220 εισηγμένων εταιρειών κατά το 2006, με βάση τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών τους καταστάσεων. Γενικά, τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη κεφαλαιοποίησή τους.

Τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν διαχρονικά ισχυρός παράγοντας για την ερμηνεία της κεφαλαιοποίησης των εταιρειών, ενώ η επιρροή των ιδίων κεφαλαίων στη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών το 2006 αυξήθηκε κατά 38%. «Η ισχυροποίηση των ιδίων κεφαλαίων ως ‘ερμηνευτικής μεταβλητής’ αποδίδεται στην εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) το 2004, η οποία μετέβαλε την κερδοφορία και την καθαρή θέση των εταιρειών, χωρίς αυτό να επηρεάσει την αξία τους», διαπιστώνουν οι αναλυτές της KANTOR.

Στην έρευνα επισημαίνεται ακόμη ότι «η σταθερή σημασία που αποδίδεται στα λειτουργικά κέρδη ως παράγοντα καθορισμού της αξίας των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και η αυξημένη έμφαση στα ίδια κεφάλαια αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι η οικονομική λογική είναι ισχυρή στις αποτιμήσεις του Χ.Α».

Η ανάλυση ερμηνευσιμότητας για τον τραπεζικό κλάδο, αναδεικνύει την μειωμένη επίδραση των κερδών στην κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του κλάδου. «Το γεγονός αυτό», κατά τη μελέτη της KANTOR, «μπορεί να εξηγηθεί από την έντονη δραστηριότητα των τραπεζών σε εξαγορές και νέες και αναπτυσσόμενες αγορές, με συνέπεια η τιμή των μετοχών τους να επηρεάζεται λιγότερο από τα σημερινά οικονομικά τους μεγέθη και περισσότερο από την αντίληψη των επενδυτών για τη μελλοντική τους ανάπτυξη και κερδοφορία».

Oσον αφορά ειδικότερα στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης (άνω των 100 εκ. ευρώ), η μελέτη της KANTOR διαπίστωσε σημαντική συμβολή των οικονομικών τους μεγεθών στην ερμηνεία της κεφαλαιοποίησής τους (94%). Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης (κάτω των 100 εκ. ευρώ) είναι μόνο 20% -στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας- «γεγονός που αναδεικνύει εμφατικά ότι οι αποφάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης δε στηρίζονται συστηματικά σε σαφή οικονομικά κριτήρια», όπως τονίζεται στη μελέτη της KANTOR.

Μετά από τρία χρόνια εμφανίστηκαν πάλι ενδείξεις «αέρα» στις αποτιμήσεις των εταιρειών. Ο «αέρας» μοιάζει συγκεντρωμένος στις υπηρεσίες και τις μικρές βιομηχανίες και αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αποτελεί ένα ερώτημα αν η παρουσία του θα διευρυνθεί, αποσυσχετίζοντας την τιμή των μετοχών από τις βασικές οικονομικές μεταβλητές όπως συνέβη και το 2005.

Τέλος, η KANTOR σημειώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του Γενικού Δείκτη της Σοφοκλέους. Παρά το υπάρχον πολιτικό κλίμα και την αναμενόμενη προκήρυξη εκλογών, προβλέπεται συνέχιση της ανοδικής πορείας του Γενικού Δείκτη με πιθανότητα υπέρβασης του ορίου των 5.000 μονάδων, εκτίμηση που προκύπτει από τα θετικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, αλλά και την πορεία των διεθνών κεφαλαιαγορών.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.