ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της CPI

19:17 - 20 Φεβ 2020 | Αναλύσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CPI συνεδρίασε σήμερα στις 13:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του προέδρου του.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρώντας προηγούμενη απόφασή του, επί του ιδίου θέματος, και μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού, ομόφωνα αποφάσισε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Παπαθάνος Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
  • Αθανασιάδης Γεώργιος, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
  • Τσαδήμα Σοφία, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
  • Πίγκα Ελένη, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
  • Σκούρας Κων/νος, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
  • Γαβαλά Αδαμαντία, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό..
  • Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
  • Καραμανής Αδαμάντιος, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
  • Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.

Τελευταία τροποποίηση στις 09:25 - 21 Φεβ 2020
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.