ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι κυρίαρχοι των μετρητών στα χρόνια του Covid-19 Κύριο

12:00 - 31 Μαρ 2020 | Αναλύσεις
Σε απόλυτο όπλο εξελίσσεται για τις επιχειρήσεις η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, εν μέσω της χειρότερης κρίσης τoυ 21oυ αιώνα που προκάλεσε ο Covid-19, καθώς εξασφαλίζει αφενός συνθήκες απρόσκοπτης λειτουργίας, αφετέρου προϋποθέσεις για άσκηση επεκτατικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα η κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 1990 φανέρωσε και τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες για σοβαρές και υγιείς επιχειρήσεις καθώς τα ταμειακά τους διαθέσιμα έφθασαν να είναι υψηλότερα από τη χρηματιστηριακή τους αξία.

Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί ο όμιλος Mytilineos ο οποίος εμφάνισε ταμειακά διαθέσιμα 713,037 εκατ. ευρώ στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις του 2019 με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 893 εκατ. ευρώ. Επίσης η Motor Oil στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις είχε ταμειακά διαθέσιμα στα 697,275 εκατ ευρώ με την κεφαλαιοποίηση να πέφτει χαμηλότερα των 900 εκατ ευρώ. Ασφαλώς και η αγοραστική ευκαιρία παραμένει υψηλή για τη μετοχή. Ανάλογη εικόνα επέδειξε και η Fourlis με ταμειακά διαθέσιμα στα 40,978 εκατ ευρώ και μία κεφαλαιοποίηση πολύ χαμηλότερα από τα 130 εκατ. ευρώ.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται τους τελευταίους μήνες με επιτόκια της τάξης του 3% ως 4% (για μικρομεσαίες), κόστος ιδιαίτερα υψηλό, ενώ οι τράπεζες είναι εξαιρετικά φειδωλές στη χορήγηση νέου κεφαλαίου κίνησης. Αλώβητες από τις παραπάνω συνθήκες παραμένουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρό ταμείο ώστε να χρηματοδοτεί με άνεση το κεφάλαιο κίνησής τους ή την απρόσκοπτη υλοποίηση επενδύσεων.

Ως εκ τούτου, αποκτούν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στη συγκυρία, είτε γιατί επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της μείωσης της ζήτησης με αύξηση του μεριδίου αγοράς τους, είτε γιατί διαθέτουν ρευστό για εξαγορές ή συνενώσεις σε μια περίοδο όπου λόγω των εξαιρετικών δυσχερειών στην οικονομία η πίεση για συγχωνεύσεις ή πωλητήρια αυξάνεται αλματωδώς.

Ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα που μεταφράζεται σε… αδιαφορία για τα τραπεζικά επιτόκια, ή ακόμα και για τη διάθεση των τραπεζών να χορηγήσουν νέα δάνεια  αναμένεται να έχουν πάνω από 25  εισηγμένες του ΧΑ μόλις ολοκληρωθούν οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις του 2019 στα τέλη Απριλίου.

Πολλές από αυτές είναι γνωστές στους επενδυτές λόγω και των εξαιρετικών θεμελιωδών μεγεθών.

Ωστόσο για κάποιες το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποσοστό που αντιστοιχούν τα ταμειακά διαθέσιμα ή ο καθαρός δανεισμός (ταμείο - δάνεια) σε σχέση με την αποτίμηση που έχει η εισηγμένη στο ταμπλό.

Για κάποιες εισηγμένες το ποσοστό ξεπερνά το 50% που σημαίνει πως ο επενδυτής αγοράζει μία εταιρεία που θα μπορούσε να επιστρέψει στους μετόχους ακόμα και τη μισή κεφαλαιοποίηση.

Για παράδειγμα το 2018 της Καρέλιας τα ταμειακά διαθέσιμα αντιστοιχούν στο 30%, αλλά η εισηγμένη έχει και επενδύσεις εύκολα ρευστοποιήσιμες περίπου 185 εκατ. ευρώ επομένως το ταμείο μπορεί να φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ, ήτοι πάνω από το 50% της αποτίμησης. Επίσης τη περσινή χρήση η  Jumbo έχει σε απόλυτα νούμερα τον υψηλότερο αρνητικό καθαρό δανεισμό (392 εκατ. ευρώ) και ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ με 383,5 εκατ. ευρώ, η Aegean με 231,5 εκατ. ευρώ, ο Καρέλιας χωρίς τις επενδύσεις, ο ΟΛΘ με 91 εκατ. ευρώ, η ΕΧΑΕ με 74,6 εκατ. ευρώ και η Alpha Αστικά Ακίνητα με το ίδιο ποσό.

Η ΕΥΑΘ είναι στα 71,6 εκατ. ευρώ, η Πλαστικά Κρήτης στα 43,4 εκατ. ευρώ, η Πλαίσιο στα 29,5 εκατ. ευρώ, η Quest στα 25,7 εκατ. ευρώ, η Mermeren στα 20,6 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΠ στα 18,4 εκατ. ευρώ, η Centric στα 11,6 εκατ. ευρώ, η AS Company στα 8,2 εκατ. ευρώ, η Κανάκης στα 8,2 εκατ. ευρώ, η ΕΚΤΕΡ στα 6,8 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚΕ στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Σε προθεσμιακές καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού διατηρούν μεγάλο μέρος των ταμειακών τους διαθεσίμων πολλές εισηγμένες της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μπορεί η εγχώρια εικόνα της ρευστότητας στις επιχειρήσεις μετά από 28 μήνες κεφαλαιακών ελέγχων να έχει σχετικά ομαλοποιηθεί αλλά οι εταιρίες δεν μπορούν να ρισκάρουν την κανονική ροή των πληρωμών σε προμηθευτές του εξωτερικού για αγορά πρώτης ύλης σε θυγατρικές τους. Άλλωστε διατηρείται η απαίτηση των ξένων προμηθευτών για προκαταβολή του 100% της πώλησης των προϊόντων. Ιδιαίτερα τώρα που η οικονομία τράβηξε πάλι χειρόφρενο λόγω του Covid-19.

AΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.