ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επίτευξη συμφωνίας της ΣΙΔΜΑ με την Μπήτρος

10:18 - 16 Απρ 2020 | Αναλύσεις
Έκλεισε η συμφωνία της ΣΙΔΜΑ με την Μπήτρος με τις γενικές συνελεύσεις των δυο εταιρειών, που θα καθορίζουν τη σχέση ανταλλαγής, να προγραμματίζονται για το προσεχές διάστημα. Ειδικότερα, σήμερα οι δυο εταιρείες ανακοίνωσαν τροποποίηση του μνημονίου συμφωνίας με τις τράπεζες, αλλά και νέα παράταση του standstill agreement ως τις 20 Ιουνίου.

Πιο αναλυτικά, η σχετική συμφωνία αναφέρει ως εξής:

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 15/04/2020 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του από 8/5/2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων αμφοτέρων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και των εταιρειών ειδικού σκοπού PIRAEUS SNF DAC εκπροσωπούμενη από την INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και CAIRO NO.3 εκπροσωπούμενη από την EUROBANK ERGASIAS (οι Πιστωτές). Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού τροποποίησης του MoU, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., αντί της αρχικά συμφωνηθείσας απόσχισης κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τη ΣΙΔΜΑ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την τροποποίηση του MoU η αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων καθώς και ο εταιρικός μετασχηματισμός, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα πραγματοποιηθούν με βάση τους όρους που περιέχονται στην από 15/04/2020 τελική πρόταση λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που υπεβλήθη από τους Πιστωτές. Επιπλέον, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η περίοδος αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου από τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. μετατέθηκε έως την 30.06.2020 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί.

Ομοίως, παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος του MoU μέχρι την 30.06.2020 ή μέχρι την ημερομηνία αναχρηματοδότησης των Πιστούχων, όποια εκ των δύο ανωτέρω ημερομηνιών προηγηθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:20 - 16 Απρ 2020
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.