ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πέφτουν υπογραφές για τη μεταβίβαση της Forthnet στη United Group Κύριο

12:36 - 27 Μαϊ 2020 | Αναλύσεις
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τη συμφωνία εξαγοράς της Forthnet από τη σερβική United Group, η οποία ανήκει στον βρετανικό όμιλο BC Partners. Το τίμημα για την πώληση της Forthnet στη United Group θα διαμορφωθεί στα 45 εκατ. ευρώ για δάνεια ονομαστικής αξίας 310 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση της United Group περιλαμβάνει απόκτηση του equity, των ομολογιών, αποπληρωμή των δανείων που απομένουν, καθώς και ενδιάμεση χρηματοδότηση για την περίοδο που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήψη των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και το οικονομικό «κλείσιμο» της συναλλαγής.

Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία της εξαγοράς, ο νέος ιδιοκτήτης θα αποκτήσει το σύνολο της έκθεσης (μετοχές, δάνεια και μετατρέψιμες ομολογίες) που κατέχουν οι Πειραιώς, Εθνική και Alpha στη Forthnet και τις θυγατρικές της. Η κίνηση αυτή διευκολύνει τον επενδυτή να προχωρήσει στην μετατροπή του ΜΟΔ χωρίς σημαντική χρονική καθυστέρηση.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο όμιλος BC Partners αναμένεται να διευθετήσει και το θέμα της λεγόμενης ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Η ενδιάμεση χρηματοδότηση είναι απαραίτητη, καθώς θα απαιτηθούν μέχρι και έξι μήνες μέχρι την έγκριση της συμφωνίας από τις ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η συναλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η United Group έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων για την απόκτηση της Fοrthnet.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2019 τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της Forthnet ανήλθαν στα €262,78 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2018 κατά -5,9% εξαιρούμενης της επίδρασης των εσόδων που σχετίζονται με την θυγατρική Forth-CRS που πουλήθηκε κατά το 2018.

Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες παρέμειναν σταθερά, ενώ ο τομέας της διαφήμισης ενισχύθηκε κατά 5,8%. Το EBITDA του 2019 ανήλθε στα €36,4 εκατ., έναντι €42,3 εκατ. του 2018. Εξαιρούμενης της επίδρασης στο EBITDA των αποτελεσμάτων από την Forth-CRS, η μείωση θα ήταν 8,6%. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε €256,1 εκ. αποτελεσμάτων της για την περυσινή χρήση.

Αριστοτέλης Παππάς

Τελευταία τροποποίηση στις 17:02 - 27 Μαϊ 2020
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.