ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΧΑΕ: Αύξηση εσόδων αλλά και δαπανών το πρώτο τρίμηνο του 2020

14:07 - 19 Ιουν 2020 | Αναλύσεις
Θετικά είναι τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθώς τα συνολικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 31,8% στα 7,8 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Αυξημένα κατά 31,8% ήταν τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το 1ο τρίμηνο του 2020 στα €7,8 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €1,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 169%.

Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 84,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, προσεγγίζοντας τα 84,8 εκατ. ευρώ. Οι ανοδικές αυτές μεταβολές οφείλονται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Αυξημένες παρουσιάζονται όμως και οι δαπάνες του πρώτου τριμήνου, με το συνολικό κόστος λειτουργικών εργασιών και εξόδων να ανέρχεται σε 4,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 (αύξηση 15,4%).

Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Τελευταία τροποποίηση στις 14:10 - 19 Ιουν 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.