ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Αστικά Ακίνητα: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Παναγιώτης Τσακλόγλου

17:39 - 17 Αυγ 2020 | Αναλύσεις
Η εταιρεία “Alpha Αστικά Ακίνητα” ανακοινώνει την παραίτηση από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου λόγω του διορισμού του ως Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το καταστατικό της εταιρείας και τον νόμο συνεχίζει τις δραστηριότητές του με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου παραιτείται και από Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, καθόσον αυτή αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή-επανασυγκρότησή της θα γίνει ως οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την 25.8.2020, θα ορίσουν.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.