• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε τροχιά κερδοφορίας το α’ εξάμηνο του 2020

10:04 - 30 Σεπ 2020 | Αναλύσεις
Σε 1,4 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 27,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του Ομίλου, τα κυριότερα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Α’ Εξαμήνου 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σύγκριση με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία του 2019, έχουν ως εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών προς τρίτους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 469,7 εκατ. ευρώ, έναντι 566,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 17% κυρίως λόγω της πτώσης του Κύκλου Εργασιών στον Κατασκευαστικό Τομέα και στον Τομέα των Παραχωρήσεων.

Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 155,5 εκατ. ευρώ έναντι 147,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5%.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ,

έναντι 52,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, και ήταν μειωμένα κατά 63%, επηρεασμένα αρνητικά από τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα και τις διαφορές στις αποτιμήσεις χρηματοοικονομικών  μέσων.

omsfxjisdc

Τα Κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ,

έναντι 27,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) ανήλθε την 30.06.2020 σε περίπου μείον 1.520 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 1.437 εκατ. ευρώ Καθαρό Χρέος την 31.12.2019. Η αύξηση αυτή επηρεάσθηκε κυρίως από την υλοποίηση νέων επενδύσεων στο Λειτουργικό Τομέα της Ενέργειας.

Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου την 30.06.2020 ανέρχεται σε 4.336 εκατ. ευρώ,

έναντι 4.309  εκατ. ευρώ την 31.12.2019.

Σε συνέχεια της έντονης επενδυτικής δραστηριότητάς του κατά τη διάρκεια  της πολυετούς οικονομικής κρίσης, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  συνέχισε το επενδυτικό του πρόγραμμα (κυρίως στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων), καθώς η κεφαλαιουχική του διάρθρωση παραμένει ισχυρή.

Ο Όμιλος, διατήρησε επίσης την παρουσία του και σε χώρες εκτός Ελλάδας,καθώς ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των λειτουργικών τομέων ενέργειας προέρχεται από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και τις Η.Π.Α. Ο Όμιλος, συνεχίζει την παρουσία του σε χώρες εκτός Ελλάδας, καθώς ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των λειτουργικών τομέων των κατασκευών και της ενέργειας, προέρχεται  από  χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:22 - 30 Σεπ 2020
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman