ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

REDS: Διευκρινήσεις για τον αντίκτυπο της πανδημίας στα έσοδα εξαμήνου

21:07 - 04 Νοε 2020 | Αναλύσεις
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποίησε ο όμιλος REDS την Τετάρτη, παρέχοντας διευκρινήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται αποκλειστικά από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα.

Ο Όμιλος, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚΑ' 68), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 1 του ν.4683/2020, και  την Υ.Α. 1164/2020 (ΦΕΚ 2867/Β), με τις οποίες δόθηκε απαλλαγή στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης της υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο έως και  Ιούνιο 2020, απώλεσε έσοδα ποσού € 0,85εκ.

Όπως αναφέρει, τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01-30/6/2020. Η διαφορά στα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση της φορολογικής επίπτωσης ανέρχεται σε ποσό € 0,68εκ. 

Screenshot 2020 11 04 200708

β) Η διοίκηση της Εταιρίας προχώρησε στη διάρκεια του καλοκαιριού και συνεχίζει ως σήμερα δυναμικά  διαφημιστικές καμπάνιες  για την διασφάλιση της επισκεψιμότητας του Κέντρου. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών στο Εμπορικό Πάρκο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές.  

γ) Ειδικά για το δεύτερο εξάμηνο η κυβέρνηση επέκτεινε το μέτρο της μείωσης των επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο κυρίως στο χώρο της εστίασης και πολιτισμού. Η μηνιαία επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου από τις συγκεκριμένες κατηγορίες ανέρχεται σε ποσό € 15χιλ. περίπου. Λόγω του γεγονότος ότι το φαινόμενο είναι ακόμη και σήμερα σε εξέλιξη, ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και έχει προβεί σε απαραίτητες αναλύσεις ώστε να εξασφαλίσει ταμειακή επάρκεια για την Εταιρία και τον Όμιλο και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.  

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.