ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Motor Oil: Στο 45,91% η συμμετοχή στην Optima Bank

14:59 - 12 Νοε 2020 | Αναλύσεις
Η Motor Oil ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της εταιρεία IREON INVESTMENTS LTD με έδρα στην Κύπρο, μεταβίβασε σε τρίτους 366.836 μετοχές εκδόσεως της τράπεζας Optima Bank στην τιμή των Ευρώ 18,35 ευρώ ανά μετοχή.

Οι παραπάνω 366.836 μετοχές αντιστοιχούν στο 9,75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Κατόπιν τούτου το ποσοστό συμμετοχής της IREON INVESTMENTS LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. διαμορφώνεται πλέον σε 45,91%.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της μεταβίβασης περαιτέρω ποσοστού 3% (112.873 μετοχές στην τιμή των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή), η οποία εφόσον ολοκληρωθεί θα διαμορφώσει το ποσοστό συμμετοχής της IREON INVESTMENTS LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε 42,91%.

Στην Optima Bank η Optima Asset Management

Σε συνέχεια των από 8 και 21 Ιουλίου 2020 ανακοινώσεων, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης ποσοστού 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της OPTIMA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ από την θυγατρική της IREON INVESTMENTS LTD (Πωλήτρια) στην OPTIMA BANK Α.Ε. (Αγοράστρια) έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 199.870,30.

Κατόπιν των παραπάνω η άμεση συμμετοχή της IREON INVESTMENTS LTD στην OPTIMA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατέστη μηδενική.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:43 - 12 Νοε 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.