ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εισηγμένες: Ελαφρά αύξηση των θέσεων εργασίας παρά την πανδημία Κύριο

13:00 - 04 Δεκ 2020 | Αναλύσεις
Μικρές είναι οι μεταβολές, που καταγράφηκαν στον αριθμό εργαζομένων των εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο εννεάμηνο του 2020. Η πανδημία άσκησε και συνεχίζει να ασκεί πιέσεις σε ορισμένες εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αναγκάστηκαν να προβούν σε απολύσεις. Βέβαια, υπάρχουν και εταιρείες που ενισχύθηκαν σημαντικά σε οικονομικό επίπεδο ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν και με απασχολούμενο προσωπικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές εκθέσεις 10 εισηγμένων εταιρειών, στο εννεάμηνο του 2020 απασχολήθηκαν συνολικά 33.152 εργαζόμενοι έναντι 33.119 εργαζομένων την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 0,1%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό προσωπικού της σημείωσε η Lamda Development, η οποία ενισχύθηκε με εργαζόμενους κατά 81,99% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 118,42% σε επίπεδο εταιρείας. Όπως εξηγεί σχετικά ο Όμιλος στην οικονομική του έκθεση, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου εμφανίστηκε σημαντικά αυξημένος λόγω της απόκτησης ελέγχου στην εταιρεία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.

Αντίθετα, σε μεγαλύτερη μείωση του προσωπικού τους προχώρησαν αφενός η Prodea (-5,34%), αλλά και ο Όμιλος Ελλάκτωρ (-4,77%), με τις δύο εισηγμένες να έχουν εμφανώς επηρεαστεί από την πανδημία του κορονοϊού και το πρώτο lockdown κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου.

jsfnisrufisujfd

Όσον αφορά τις τράπεζες, η υλοποίηση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή συμπεράσματα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 4 συστημικές τράπεζες, που δημοσιοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματά τους για το εννεάμηνο του 2020, μόνο η Eurobank έδωσε ποσοτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων της.

Ειδικότερα, η Eurobank είχε συνολικά 12.857 εργαζομένους στο 9μηνο του 2020, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχε 13.354 εργαζομένους (μείωση -3,72%). Η Τράπεζα αναφέρει ακόμη στην οικονομική της έκθεση ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ο αριθμός των καταστημάτων και των κέντρων επιχειρηματικής και ιδιωτικής τραπεζικής του Ομίλου ανήλθε σε 637.

Σχετικά με τις υπόλοιπες τράπεζες, υπάρχουν αναφορές στις εκθέσεις τους για τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, που είναι σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να δίνονται ποσοτικά στοιχεία. Ενδεικτικά, η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει ότι στις 30 Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του πλάνου μετασχηματισμού της το οποίο στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά περίπου 20% στα επόμενα 3-5 έτη, ένα Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης («VES») για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, με στόχο τη συμμετοχή 1.000 ατόμων, που θεωρεί ότι θα προσεγγίσει. Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε περίπου € 100 εκατ., με το ισοδύναμο όφελος να καταγράφεται εντός 2,5 ετών. Το τελικό κόστος του προγράμματος θα καθοριστεί στο τέταρτο τρίμηνο 2020, όταν οριστικοποιηθεί ο αριθμός των εργαζομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η Alpha Bank επισημαίνει, από την πλευρά της, ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 το υπόλοιπο των προβλέψεων για προγράμματα αποχώρησης προσωπικού ανέρχεται σε € 15.757 (31.12.2019: € 26.456), το οποίο αφορά κατά € 14.432 (31.12.2019: € 24.419) την κάλυψη του κόστους για τους εργαζομένους, που αποχώρησαν κάνοντας χρήση της μακροχρόνιας άδειας, στο πλαίσιο των επιμέρους προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού που έλαβαν χώρα από το 2016 και εφεξής και κατά € 1.325 (31.12.2019: € 2.037) το πρόγραμμα αποζημίωσης ανωτάτων στελεχών.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα στην έκθεσή της σημειώνει ότι για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα έξοδα αναδιοργάνωσης για τον Όμιλο περιλαμβάνουν πρόβλεψη €90 εκατ. για το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου για το 2020 και έξοδα αναδιοργάνωσης ποσού €8 εκατ. τα οποία αφορούν άμεσα έξοδα σχετικά με το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού. Σημειώνεται ότι στις 9 Νοεμβρίου 2020, η Τράπεζα ανακοίνωσε στο προσωπικό της τους όρους του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληγε σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2020, ωστόσο η Τράπεζα αποφάσισε να δώσει παράταση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου.

Αριστοτέλης Παππάς

Τελευταία τροποποίηση στις 16:40 - 04 Δεκ 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.