ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Jumbo: Στο 23,2% το έμμεσο ποσοστό του Απ. Βακάκη

19:46 - 18 Δεκ 2020 | Αναλύσεις
Στο 23,2% ανέρχεται το ποσοστό που κατέχει έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo o πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Απόστολος Βακάκης.

Το συγκεκριμένο ποσοστό προέρχεται από το fund Karpathia Foundation, το οποίο ελέγχει με τη σειρά του την Tanocerian Maritime. Η τελευταία είναι κύρια μέτοχος της Jumbo με 31,5 εκατ. μετοχές (ποσοστό 23,22%).

H ανακοίνωση της Jumbo:

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι ο Απόστολος -Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, παρ’ ότι ο ίδιος δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, με την από 18.12.2020 γνωστοποίησή του ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 23,22% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας «Tanocerian Maritime (Cyprus) LTD», η οποία, την 18.12.2020, απορρόφησε λόγω συγχώνευσης την εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» και ούτως κατέστη κύρια μέτοχος της εταιρείας κατέχουσα τον ίδιο αριθμό μετοχών (31.589.966) και το ίδιο ποσοστό (23,22%) του μετοχικού κεφαλαίου της.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.