ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέλαβε έργο €1 εκατ. για κάρτες ευφυούς ταχογράφου

15:23 - 21 Δεκ 2020 | Αναλύσεις
Έργο ύψους 1 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών ανέλαβε το Χρηματιστήριο Αθηνών και η INFORM (μέλος της AUSTRIACARD HOLDINGS). Το έργο αφορά την κατασκευή καρτών ευφυούς ταχογράφου 2ης γενιάς (smart tacho gen2). Η σύμβαση είναι 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 6 μηνών.

Η κάρτα Ταχογράφου 2ης γενιάς συνδέεται με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS), διασφαλίζοντας τη διευκόλυνση του ελέγχου των οδηγών για την τήρηση του ωραρίου εργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περιέχει δύο ασφαλή πιστοποιητικά ταυτοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του Ευφυούς Ταχογράφου βασίζεται σε τέσσερα είδη έξυπνων καρτών (smart cards) που επιτρέπουν διαφορετικές λειτουργίες:

α) Κάρτα οδηγού: Κάθε οδηγός οχήματος που είναι εξοπλισμένο με Ψηφιακό / Ευφυή Ταχογράφο, υποχρεούται να κατέχει μια κάρτα οδηγού που θα την εισάγει, για όλη την διάρκεια της εργασίας του, έτσι ώστε οι δραστηριότητες του οδηγού να καταγράφονται τόσο στην κάρτα του, όσο και στη συσκευή του Ψηφιακού / Ευφυή Ταχογράφου.

β) Κάρτα εταιρείας: Η κάρτα εταιρείας δίνει στον ιδιοκτήτη οχημάτων εξοπλισμένων με Ψηφιακό / Ευφυή Ταχογράφο πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τον Ψηφιακό / Ευφυή Ταχογράφο.

γ) Κάρτα συνεργείου: Η κάρτα συνεργείου επιτρέπει στον τεχνικό του συνεργείου την τροποποίηση παραμέτρων του Ψηφιακού / Ευφυή Ταχογράφου. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN.

δ) Κάρτα ελέγχου: Η κάρτα ελέγχου δίνει στα σώματα ελέγχου πρόσβαση σε δεδομένα που έχει καταγράψει ο Ψηφιακός / Ευφυής Ταχογράφος.

Tο Χρηματιστήριο Αθηνών με την INFORM, ανέλαβαν αντίστοιχα τον ρόλο της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Ψηφιακού Ταχογράφου στην Ελλάδα και τον ρόλο του οργανισμού προσωποποίησης καρτών.

Ειδικότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέλαβε τον ρόλο του MSCA (Member State Certification Authority), στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποίησε:

α) Τη διασύνδεση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης (European Root Certification Authority –ERCA) - Την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 1ης και 2ης γενιάς για τους χρήστες του Ελληνικού Ψηφιακού Ταχογράφου και

β) Την επικοινωνία με τον Card Personaliser (CP) που θα αναλάβει την εισαγωγή τους στις κάρτες των χρηστών (card personalization) και στη συνέχεια την εκτύπωση και την παράδοσή τους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Card Issuing Authority – CIA). Επιπλέον, συνεργάστηκε με το αρμόδιο Υπουργείο στη διαδικασία παράδοσης των Ελληνικών ψηφιακών κλειδιών από την Ε.Ε.

Η INFORM έχει αναλάβει το ρόλο του CP (Card Personalization organization), παρέχοντας κατάλληλο σύστημα παραγωγής & αποθήκευσης των ψηφιακών κλειδιών και των ψηφιακών πιστοποιητικών για εισαγωγή στις κάρτες. Ο Ευφυής Ταχογράφος (ΕΤ) καταγράφει το σύνολο των δραστηριοτήτων του οδηγού, όπως τις ώρες εργασίας του, καθώς και τις υπερβάσεις ταχύτητας, με τρόπο που εγγυάται την προστασία των δεδομένων. Η χρήση του ΕΤ αποσκοπεί στην διευκόλυνση του ελέγχου των οδηγών σε ό,τι αφορά την τήρηση του ωραρίου εργασίας του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η AUSTRIACARD (επίσης μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS), η οποία έχει ήδη υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία μεγάλο αριθμό διεθνών και σύνθετων έργων ταυτοτήτων, καρτών υγείας και γενικότερα έξυπνων καρτών ασφαλείας για Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε Ευρώπη, Ασία & Αφρική, θα κατασκευάσει τις έξυπνες κάρτες Ταχογράφου. Η έκδοση καρτών αποτελεί το κλειδί για την λειτουργία του συστήματος του ψηφιακού / ευφυούς ταχογράφου καθώς αυτή διαδικασία εγγυάται την ασφάλεια του όλου συστήματος. Για τον λόγο αυτό κάθε κάρτα περιέχει ψηφιακό πιστοποιητικό, ενώ οι έλεγχοι κατά την έκδοση διασφαλίζουν μεταξύ άλλων τη μοναδικότητα των καρτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Tachonet).

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.