ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκρίθηκε η εισαγωγή της Interlife Ασφαλιστικής στο Χρηματιστήριο

18:59 - 21 Δεκ 2020 | Αναλύσεις
Εγκρίθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Interlife προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 18.567.912 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΣΕΩΝ" (ISIN: GRS805003001), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση εταιρίας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.