ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ. Κεφαλαιαγοράς: «Ναι» στη λειτουργεία της Southbridge Advisors

19:34 - 23 Δεκ 2020 | Αναλύσεις
Την παροχή άδειας λειτουργίας στη Southbridge Advisors και την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Α. Σαρρής ΑΕΠΕΥ αποφάσισε την Τετάρτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 900η /23.12.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρία με την επωνυμία «SOUTHBRIDGE ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4209/2013, με την επωνυμία «SOUTHBRIDGE ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», υστέρα από την μετατροπή της από Α.Ε. σε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της περ. 4 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.