ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ.Κεφαλαιαγοράς: Καλεί τους παρόχους ψηφιακών-εικονικών νομισμάτων για εγγραφή στο μητρώο

19:02 - 07 Ιαν 2021 | Αναλύσεις
Την εγγραφή τους σε ειδικό μητρώο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 καλεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τους παρόχους θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων.

Με τη κίνηση αυτή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέλει να χαρτογραφήσει τη σημερινή εικόνα των ιδιωτών που παρέχουν τέτοιες ψηφιακές υπηρεσίες καθώς σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αδειοδότηση όσων εγγραφούν στο μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα με χθεσινή της ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το νόμο 4734/2020 (ΦΕΚ A/196/8.10.2020) «καλεί τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, όπως εγγραφούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 στο ειδικό μητρώο το οποίο τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς». Ταυτόχρονα η Ε.Κ διευκρινίζει ότι η «εγγραφή στο σχετικό μητρώο δεν συνιστά αδειοδότηση των παρόχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή στους εγγεγραμμένους παρόχους ως προς την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων στους επενδυτές ότι ο πάροχος έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν της σχετικής προστασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/mlaundering1), όπου έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση, η αίτηση εγγραφής και η σχετική απόφαση. Η αίτηση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην διεύθυνση .

Τελευταία τροποποίηση στις 19:08 - 07 Ιαν 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.