ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Reds: «Πράσινο» φως στην πώληση ακινήτου στη Ρουμανία

21:21 - 22 Ιαν 2021 | Αναλύσεις
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Ελλάκτωρ, ενέκρινε την πώληση ακινήτου που κατέχει η εταιρεία στη Ρουμανία.

Η συμφωνία αφορά την πώληση ακινήτου επιφάνειας 7.974 τετραγωνικών μέτρων στο Βουκουρέστι έναντι 11,4 εκατ. ευρώ και η Γενική Συνέλευση είχε κληθεί για να αποφασίσει επί του θέματος μετά από αίτημα του μετόχου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση που εξέδωσε η REDS στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 22η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., κατόπιν αναβολής της αρχικής συνεδρίασης της 04ης Ιανουαρίου 2021, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κατέχοντες 41.002.137 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,39% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν’ αποφανθεί επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση ακινήτου της ρουμάνικης εταιρείας με την επωνυμία ‘PROFIT CONSTRUCT SRL’.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση του ακινήτου της ρουμάνικης εταιρείας «Profit Construct SRL» (έκτασης 7,974 τ.μ, στην οδό Avalansei, αρ. 2, 4η Περιφέρεια, στο Βουκουρέστι), της οποίας η Εταιρεία είναι μοναδική μέτοχος, στην εταιρία «Vastint Romania S.R.L», έναντι τιμήματος 11.400.000,00 €, και παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.