ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ελλάκτωρ: Οι μέτοχοι απέρριψαν την ΑΜΚ των 50 εκατ. ευρώ

14:52 - 27 Ιαν 2021 | Αναλύσεις
Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία τα δύο πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ. Το πρώτο θέμα αφορούσε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και το δεύτερο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι απέρριψαν την πρόταση που αφορούσε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Επί του συγκεκριμένου θέματος κατά τάχθηκε το 88,37% των μετόχων, υπέρ το 11,03% και λευκό/αποχή το 0,6%.

Παράλληλα, οι μέτοχοι απέρριψαν σε ποσοστό 88,41% την πρόταση για αύξηση κεφαλαίου κατά 50,4 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, υπέρ ψήφισε μόλις το 10,99% και λευκό/ αποχή το 0,6%.

Οι δύο προτάσεις ήταν άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς για την αύξηση κεφαλαίου των 50,4 εκατ. ευρώ προϋπόθεση ήταν να προηγηθεί αρχικά μείωση κεφαλαίου κατά 212,1 εκατ. ευρώ προς συμψηφισμό ζημιών και να ακολουθήσει ΑΜΚ 50,416 εκατ. ευρώ με την έκδοση και διάθεση 50.416.942 νέων μετοχών.

Στη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιείται διαδικτυακά, συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων μέτοχοι, που αντιστοιχούν στο 76,879% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14:58 - 27 Ιαν 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.