ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

BriQ Properties: 100,4 εκατ. ευρώ η αποτίμηση των 28 ακινήτων

12:09 - 01 Μαρ 2021 | Αναλύσεις
Η συνολική αξία των 28 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. αποτιμάται σε € 100,4 εκ. με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων της εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγμένη εταιρεία, κατά το 2020 η BriQ δαπάνησε συνολικά € 41,1 εκ. ως ακολούθως:

  • Πραγματοποίησε 6 νέες αγορές ακινήτων ύψους € 10,0 εκ.
  • Επένδυσε € 3,7 εκ. για ανάπτυξη και ανακαίνιση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της
  • Επένδυσε € 3,5 εκ. για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Plaza Hotel Skiathos M.A.E.
  • Επένδυσε € 23,9 εκ. για την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses A.E.

«Η συνολική αξία αποτίμησης των ακινήτων και των συμμετοχών σε θυγατρικές ανήλθε σε € 102 εκ. την 31.12.2020 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 70% σε σχέση με την αξία αποτίμησης της 31.12.2019 που περιλάμβανε 22 ακίνητα συνολικής αξίας € 60 εκ.» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.