ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Mediterra: «Πράσινο» φως από τη ΓΣ στην ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου

19:45 - 24 Μαρ 2021 | Αναλύσεις
Την επέκταση παραγωγικής μονάδας με ανέγερση διώροφου μεταλλικού κτηρίου ενέκρινε η Γ.Σ. των μετόχων της Mediterra, η οποία συνήλθε σήμερα (24/3).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Η ανώνυμη εταιρεία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοίνωσε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 24η Μαρτίου 2021, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.945.880 μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 7.300.000, ήτοι ποσοστό 81,45% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη συνέλευση να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου με τίτλο "Επέκταση παραγωγικής μονάδας για την παραγωγή νέων προϊόντων με την ανέγερση διώροφου μεταλλικού κτηρίου εφαπτόμενου στην ήδη υπάρχουσα κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού."

- Κάλυψη ιδίας συμμετοχής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου που είχε υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 24610/Π12/5/00079Ε/365333/03.09.2009 συνολικού προϋπολογισμού 955.667,23€.

Το ύψος της επιχορήγησης ανήλθε στο 41% της συνολικής επένδυσης ενώ η ιδία συμμετοχή ποσού 545.000€ καλύφθηκε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.114.600€ της 15ης Φεβρουαρίου 2008».

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.