ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

BriQ Properties: Διανέμει μέρισμα €0,06 ανά μετοχή-Πότε ξεκινά η καταβολή

16:57 - 21 Απρ 2021 | Αναλύσεις
Τη διανομή καθαρού μερίσματος ποσού €0,06 ανά μετοχή ανακοίνωσε σήμερα (21/4) η BriQ Properties, μετά από σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, από την καταβολή μερίσματος εξαιρούνται οι 358.618 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σήμερα.

Από την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 και προηγούμενων ετών (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.».

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.