ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ελλάκτωρ: Στα €40 εκατ. η λειτουργική κερδοφορία το α’τρίμηνο 2021

18:16 - 27 Μαϊ 2021 | Αναλύσεις
Στα €40 εκατ. ανήλθαν τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου Ελλάκτωρ το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι €51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το 2020.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου, το EBITDA επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-€11,7 εκατ. έναντι του 1ου 3μήνου ‘20), του κλάδου της Κατασκευής (-€8,5 εκατ. έναντι του 1 ου 3μήνου ‘20), αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+€7,8 εκατ. έναντι του 1ου 3μηνου ‘20).

Παράλληλα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €193 εκατ. μειωμένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€225 εκατ.). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €33 εκατ. (από €130 εκατ. σε €97 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά €10 εκατ. (από €50 εκατ. σε €40 εκατ.), ενώ οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά €8 εκατ. (από €24 εκατ. σε €32 εκατ.) και €2 εκατ. (από €22 εκατ.σε €24 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2020.

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με κέρδη €2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. 

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε €403 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x (Ετησιοποιημένο EBITDA 1ου τριμήνου 2021 και μη συμπεριλαμβανομένων των Υποχρεώσεων Μίσθωσης)

- Στις Παραχωρήσεις, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €19,5 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021, έναντι €31,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 (-38%), με την απόδοση να επηρεάζεται από το lockdown.

- Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 39% και διαμορφώθηκε σε €27,6 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2021 έναντι €19,8 εκατ. το 1ο
 3μηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

- Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2021 έναντι €4,0 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 (+6%).

- Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε μείωση 39% και διαμορφώθηκε σε €0,8 εκατ. το 1ο 3μηνο έναντι €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 κυρίως λόγω των επιπτώσεων του lockdown.

- Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €10 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι ζημιάς €1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ελλάκτωρ, Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε:

«Παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επέδειξε ανθεκτική λειτουργική επίδοση με Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕBITDA) στα €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης στη λειτουργική και χρηματοοικονομική του δομή. Ήδη ολοκληρώθηκε ομολογιακό δάνειο €50 εκατ. στην ΆΚΤΩΡ, το οποίο σε συνδυασμό με την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως €120,5 εκατ. δημιουργούν νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου». 

Τελευταία τροποποίηση στις 18:48 - 27 Μαϊ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.