ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη διαγραφή της Forthnet από το Χρηματιστήριο

17:59 - 07 Ιουν 2021 | Αναλύσεις
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε σήμερα τη διαγραφή της Forthnet από το Χρηματιστήριο. Πρόκειται για την 6η διαγραφή εισηγμένης από το ξεκίνημα του 2021. Έχουν προηγηθεί οι εξής μετοχές: Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ, Axon Συμμετοχών, Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, Eurobrokers, και DIVERSA A.E.B.E.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2020 μετρήσαμε 11 διαγραφές εισηγμένων. Ειδικότερα διεγράφησαν στις 10 Ιανουαρίου η FG Europe, ακολούθησε η ΕΛΤΡΑΚ στις 12 Μαρτίου, ενώ στις 12 Ιουνίου διεγράφησαν 3 πρώην εισηγμένες (Νηρέας, Σελόντα και Καράτζης). Την 1η Σεπτεμβρίου διεγράφη η Περσεύς και στις 4 Δεκεμβρίου διεγράφησαν οι εταιρίες Βωβός, Mega Chanel Aλφα Finance, Πήγασος και Χατζηκρανιώτη.

Το 2019 διεγράφησαν από το χρηματιστηριακό ταμπλό οι εξής 8 εισηγμένες: Druckfarben, Νexans, Υγεία, Αιολική Επενδυτική, Μινωικές Γραμμές, Άνεμος/Grivalia, Κρητών Άρτος, Κανάκης, ενώ το 2018 είχαμε 3 διαγραφές (Αθηνά, Κορρές και Αιολική Επενδύσεων).

Σε συνέχεια της από 07.06.2021 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας "FORTHNET Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του από την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αίτηση αναγνώρισης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ως Εθνικού Φορέα Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Τέλος η Ε.Κ ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 9 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 19:45 - 07 Ιουν 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.