ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διοικητικές αλλαγές στη MIG: Νέο εκτελεστικό μέλος η Σταυρούλα Μαρκουλή

19:58 - 30 Ιουν 2021 | Αναλύσεις
Την εκλογή της κ. Σταυρούλας Μαρκούλη, Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, ως νέου εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ανακοίνωσε η Marfin Investment Group (MIG).

Επιπλέον, η MIG ανακοίνωσε τις παραιτήσεις των μελών του ΔΣ κ. Φωτίου Καρατζένη (Μη Εκτελεστικού Μέλους), Christophe Vivien (Μη Εκτελεστικού Μέλους) και του κ. Γεωργίου Λασσαδού (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους) και τη μη πλήρωση των θέσεών τους.

Ειδικότερα, η «Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» («η Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ακόλουθα:

Α) Σήμερα υπεβλήθησαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο οι παραιτήσεις του κ. Φωτίου Καρατζένη από τις θέσεις του (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. και του Προέδρου και Μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, του κ. Christophe Vivien από τις θέσεις του (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. και του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και του κ. Γεωργίου Λασσαδού από τις θέσεις του (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ., του Προέδρου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και του Μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κυρία Σταυρούλα Μαρκουλή και αποφάσισε τη μη εκλογή άλλων νέων μελών σε πλήρωση των λοιπών κενωθεισών θέσεων.

Κατόπιν τούτου, το 7μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος ‒ Εκτελεστικό Μέλος,
  3. Σταυρούλα Μαρκουλή, Εκτελεστικό Μέλος,
  4. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  5. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  6. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
  7. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνο Γαλιάτσο ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,
  2. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και
  3. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γαλιάτσο και Λουκά Παπάζογλου ως νέα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,
  2. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και
  3. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.