ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Premia: 14-23 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της

19:17 - 13 Ιουλ 2021 | Αναλύσεις
Η Premia ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 26.041.665,50 ευρώ με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η μία, εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών.

Η τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή είναι 1,44 ευρώ.

Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς θα είναι οκτώ εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από τις 14 Ιουλίου  μέχρι και τις 23 Ιουλίου στος 16:00 ώρα Ελλάδας. 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.