ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ. Κεφαλαιαγοράς-ΟΛΘ: Εγκρίθηκε το πληροφοριακό δελτίο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης

16:39 - 27 Ιουλ 2021 | Αναλύσεις
Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Belterra Investments προς τους μετόχους της ΟΛΘ ΑΕ αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 924η/27.7.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας BELTERRA INVESTMENTS LTD προς τους μετόχους της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 23.176.792 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

Τελευταία τροποποίηση στις 16:51 - 27 Ιουλ 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.