ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Performance: Από 20/9 οι νέες μετοχές στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.

19:58 - 16 Σεπ 2021 | Αναλύσεις
Την ερχόμενη Δευτέρα (20/9) ξεκινά η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) των 151.450 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Performance Technologies, που προέκυψαν από την άσκηση του α' προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options plan) από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Χιντζίδη, σε τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 03.08.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της σχετικής από 04/08/2021 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, την 28/8/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) διά της Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 45.435€ με την έκδοση 151.450 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και η αλλαγή του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων και εκατόν τριάντα δυο ευρώ (€ 1.218.132) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4.060.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 16.09.2021 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των ως άνω 151.450 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.