ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alumil: Αύξηση κερδοφορίας το α’ εξάμηνο του 2021

16:30 - 17 Σεπ 2021 | Αναλύσεις
Αξιοσημείωτη αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών κερδών (EBITDA), καθώς και σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, κατέγραψε η Alumil κατά το α’ εξάμηνο του 2021, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας, παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς διαταράσσεται από την πανδημία COVID-19.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου:

ΟΜΙΛΟΣ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, κατέγραψε αύξηση 26,6% (η δε αύξηση σε πωληθείσες ποσότητες ανήλθε σε ποσοστό 29,3%) και διαμορφώθηκε στα €140,5 εκατ. έναντι €111,0 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €19,5 εκατ. έναντι €8,9 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 119,4%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €38,6 εκατ. έναντι €26,6 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 44,9%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €11,0 εκατ. έναντι €4,0 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 177,6%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €9,1 εκατ. έναντι €3,4 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 164,6%.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Μητρικής, o κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 23,4% και διαμορφώθηκε στα €90,4 εκατ. έναντι €73,3 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €9,4 εκατ. έναντι €1,9 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 407,8%.. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €17,5 εκατ. έναντι €10,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 67,3%. Κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €5,5 εκατ. έναντι €1,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 255,4%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €4,3 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 159,1%.

Η αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου αποτελεί το επιστέγασμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η θετική απόδοση, η ισχυρή οικονομική θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Το αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Διοίκησης, αποσκοπούν στη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους και τους ανθρώπους της Alumil. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι ενέργειες της Διοίκησης καθοδηγούνται από σαφείς προτεραιότητες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και της κοινωνίας, την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια, τη διατήρηση ισχυρής οικονομικής θέσης και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κυκλικής οικονομίας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.