ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βιοκαρπέτ: Αύξηση τζίρου 54,69% στο εξάμηνο

10:45 - 28 Σεπ 2021 | Αναλύσεις
Σημαντική αύξηση τζίρου κατά 54,69% σημείωσε στο α’ εξάμηνο ο όμιλος Βιοκαρπέτ εμφανίζοντας επίσης μεγάλη αύξηση οικονομικών αποτελεσμάτων.

Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,90 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (2,58) εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο πέρυσι, τα EBITDA στα 6,19 εκατ. ευρώ σημειώνουν αύξηση 301,95% και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,20 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (2,72) εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο Α.Ε.. Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 90,06 εκατ. ευρώ έναντι  58,22 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2020, με αύξηση κατά 54,69%.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν σε 45,65 εκατ. ευρώ έναντι 35,84 εκατ. ευρώ πέρυσι, με αύξηση κατά 27,40%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,70% του συνολικού τζίρου και οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 44,40 εκατ. ευρώ με αύξηση 98,39%. Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 6,19 εκατ. ευρώ έναντι 1,54 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, με αύξηση κατά 301,95%. Επίσης τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 1,90 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (2,58) εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 με αύξηση κατά 173,64%.

Ανάλογη είναι η τάση για τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, που εμφάνισε καθαρές πωλήσεις 1,71 εκατ. ευρώ έναντι 1,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, με αύξηση 13,24%. Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,208 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας (0,058) εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση ενώ τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιά (0,69) εκατ. ευρώ έναντι ζημίας (0,89) εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου αποτελεί το επιστέγασμα της υλοποίησης ενός μεγαλόπνοου επενδυτικού πλάνου της διοίκησης του ομίλου ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2022. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.