ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Capital Product Partners

17:55 - 12 Οκτ 2021 | Αναλύσεις
«Πράσινο φως» στο ενημερωτικό δελτίο για το κοινό ομολογιακό δάνειο της Capital Product Partners, ύψους 150 εκατ. ευρώ, άναψε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επ. Κεφαλαιαγοράς κατά την 932η/12.10.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 150.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 150 εκατ. με την εγγύηση της «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.»
  • Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ELIKONOS CAPITAL Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Εμπορικών και Οικονομικών Υπηρεσιών» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, με την επωνυμία «ELIKONOS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» ύστερα από την μετατροπή της από Α.Ε. σε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
  • Την έγκριση του αιτήματος της κας Δωροθέας Κεφάλα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 50.000 για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 από την εταιρία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 λαμβάνοντας υπόψη  το γεγονός ότι ακολούθως οι μετοχές της εταιρίας τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης καθώς και συνυπολογίζοντας ανάλογα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 .
Τελευταία τροποποίηση στις 18:53 - 12 Οκτ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.