ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Mediterra: Ενισχύθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της στο 9μηνο

19:48 - 24 Νοε 2021 | Αναλύσεις
Αύξηση τζίρου και κερδών κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2021 η Mediterra Α.Ε.

Ειδικότερα στο εννεάμηνο 2021 (1/1-30/9/2021):

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 7.252.072€ έναντι 6.126.021€ του 2020 καταγράφοντας αύξηση 18,38%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 438.700€ έναντι 133.583€ του 2020 καταγράφοντας αύξηση 228,41%.

Τα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 579.538€ έναντι 276.083€ του 2020 καταγράφοντας αύξηση 109,91%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 333.097€ έναντι 90.222€ του 2020 καταγράφοντας αύξηση 269,20%.

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του Γ τριμήνου της χρήσης 2021 έναντι του Γ τριμήνου της χρήσης 2020. Ειδικότερα κατά το Γ τρίμηνο της χρήσης 2021:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2.542.812€ έναντι 1.682.354€ του 2020 καταγράφοντας αύξηση 51,15%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 196.436€ έναντι 20.605€ του 2020 καταγράφοντας αύξηση 853,34%.

Τα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 221.006€ έναντι 49.197€ του 2020 καταγράφοντας αύξηση 349,23%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 238.040€ έναντι σε -4.835€ ζημίες του 2020 καταγράφοντας αύξηση 5.023,27%.

mediteraearfsc

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.