ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intracom: Πούλησε θυγατρική με τουριστικό ακίνητο στη Μύκονο

10:44 - 30 Νοε 2021 | Αναλύσεις
Η Intracom Holdings, σε συνέχεια της από 19.10.2021 σχετικής γνωστοποίησής της, ανακοινώνει ότι στις 26.11.2021 η, κατά ποσοστό 82,64% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία INTRADEVELOPMENT ολοκλήρωσε την πώληση και μεταβίβαση στην εταιρεία «AMICROSS LTD» του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία “Devenetco Ltd”, ήτοι ποσοστό 50%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 18.10.2021 σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών.

Η “Devenetco Ltd”, μέσω των θυγατρικών της, είναι κυρία ακίνητης περιουσίας στο “Καλό Λιβάδι” Μυκόνου, επί της οποίας αναπτύσσεται συγκρότημα ξενοδοχείων και βιλών.

Το τελικό τίμημα της ως άνω συναλλαγής διαμορφώθηκε στο ποσό των € 32.389.278,35.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.