ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στα €1,27 εκατ. το EBITDA στο 9μηνο

18:55 - 03 Δεκ 2021 | Αναλύσεις
Σε 1.272.996 ευρώ ανήλθε το αναμορφωμένο EBITDA της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» κατά το εννεάμηνο του 2021, έναντι 1.270.129 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Για το γ' τρίμηνο του 2021, το αναμορφωμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε -517.329 έναντι -1.543 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα:

- Οι Πωλήσεις της Εταιρείας για το εννιάμηνο του 2021 ανήλθαν σε ευρώ 10.802.110 έναντι 10.399.785 για την αντίστοιχη περίοδο για το 2020, ενώ για το γ' τρίμηνο του 2021 σε 2.367.848 έναντι 2.096.150 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

- Το αναμορφωμένο EBIT της Εταιρείας για το εννιάμηνο του 2021 ανήλθε σε ευρώ 851.004 έναντι 839.295 για την αντίστοιχη περίοδο για το 2020, ενώ για το γ' τρίμηνο του 2021 σε -660.467 έναντι -124.283 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Εταιρεία με την 8936/12.11.2021 ανακοίνωση της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει θέσει σε πλήρη γνώση στο επενδυτικό κοινό όλες τις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης της εν καθώς και τις επιπτώσεις τους στα βασικά μεγέθη της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι λόγω της διαφαινόμενης αύξησης του κόστους ενέργειας, τα βασικά οικονομικά της μεγέθη θα επηρεαστούν σημαντικά το επόμενο διάστημα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιήσει την επίπτωση αυτή. Επίσης, συνεχίζοντας την υπεύθυνη στάση απέναντι στην πανδημία παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και εφαρμόζει πλήρως τις οδηγίες τους προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών της. Επιπροσθέτως, αναπροσαρμόζει τα βραχυπρόθεσμα επιχειρηματικά της πλάνα απεικονίζοντας στις οικονομικές της καταστάσεις τις πιθανές επιπτώσεις από αυτές τις αναπροσαρμογές. Τέλος, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / τουρκικής λίρας αφού λόγω της θυγατρικής της στην γειτονική χώρα είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς συναλλαγματικούς κινδύνους.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.