ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Lamda Development: Κέρδη €209,6 εκατ. έναντι ζημιών στο φετινό 9μηνο Κύριο

19:12 - 07 Δεκ 2021 | Αναλύσεις
Lamda Development: Κέρδη €209,6 εκατ. έναντι ζημιών στο φετινό 9μηνο
Επιστροφή στην κερδοφορία κατέγραψε η Lamda Development στο εννεάμηνο του 2021, καθώς τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδη 209,6 εκ. εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα της Lamda περιλαμβάνουν ήδη από την περίοδο του Εξαμήνου 2021 τη θετική επίπτωση ποσού 306 εκ. ευρώ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ανήλθαν σε €28,6εκ παρουσιάζοντας αύξηση 10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020.

Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω:

(α) της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου 2021 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021), η οποία περιόρισε σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν κατά το Α’ Εξάμηνο 2021 και

(β) της θετικής επίπτωσης από την πλήρη ενοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου για το σύνολο της περιόδου και της συνεισφοράς της Μαρίνας Αγ. Κοσμά για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021.

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos στο Εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε €31,2εκ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020.

lamda1

Οι κύριοι παράγοντες της εν λόγω οριακής μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας είναι:

(α) η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων κατά το μεγαλύτερο διάστημα της εν λόγω περιόδου και

(β) η νομοθετικά προβλεπόμενη παροχή μειώσεων στα μισθώματα των καταστηματαρχών/μισθωτών για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στην περίοδο του Εννεαμήνου 2021.

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, η Εταιρεία προχώρησε σε μείωση μισθωμάτων κατά ποσοστό 40%3 για συνολική περίοδο 6 μηνών κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου 2021 (έναντι 40% για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο 2020 και 70% για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020). Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, για τους μήνες Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο 2021 στο σύνολο του λιανεμπορίου (περιλαμβανομένου του κλάδου της Εστίασης) δεν εφαρμόστηκαν εκπτώσεις/μειώσεις στο μηνιαίο μίσθωμα.

lamda2

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Γ’ Τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €15,2εκ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 23% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020.

Η εν λόγω αύξηση προήλθε κυρίως από:

(α) τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης των πελατών των Εμπορικών Κέντρων (αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης απόρροια της συσσώρευσης των αποταμιεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας),

(β) τη σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας και

(γ) τη μικρότερη επίπτωση λόγω της εφαρμογής των νομοθετικών προβλέψεων για την παροχή εκπτώσεων/μειώσεων στα μισθώματα.

Να τονιστεί ότι τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Γ’ Τρίμηνο 2021 βρίσκονται οριακά χαμηλότερα (3%) από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας της αντίστοιχης περιόδου το 2019.

Τελευταία τροποποίηση στις 19:16 - 07 Δεκ 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.