ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Group Jersey: Αποπλήρωσε το υπόλοιπο υβριδικών τίτλων €600 εκατ.

19:31 - 14 Ιαν 2022 | Αναλύσεις
Την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της Σειράς Β των Προνομιούχων Κινητών Αξιών αποφάσισε η Alpha Group Jersey.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.:

Η Alpha Group Jersey αποφάσισε σήμερα την αποπληρωμή εις ολόκληρο του υπολειπόμενου ονομαστικού ποσού των EUR600,000,000 Series B CMS-Linked Άνευ Σωρευτικού Μερίσματος Άνευ Ψήφου Προνομιούχων Κινητών Αξιών της (Noncumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) (ISIN: DE000A0DX3M2) (οι «Υβριδικοί Τίτλοι») οι οποίες τελούν υπό την εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κατά την Ημερομηνία Καταβολής του Προνομιούχου Μερίσματος την 18η Φεβρουαρίου, 2022 (σύμφωνα με τους όρους των Υβριδικών Τίτλων οι οποίοι διατυπώνονται στο καταστατικό της Alpha Group Jersey και το Νόμο) στην Τιμή Αποπληρωμής.

Δυνάμει της αποπληρωμής, όπως απαιτείται από το καταστατικό της, η Alpha Group Jersey έχει ζητήσει και λάβει, την πρότερη σύμφωνη γνώμη ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και, στο βαθμό που απαιτείται, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τελευταία τροποποίηση στις 20:04 - 14 Ιαν 2022
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.