ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intrakat: Ενεχυρίαση μετοχών υπέρ της Optima Bank

18:01 - 08 Φεβ 2022 | Αναλύσεις
Η Intrakat γνωστοποιεί ότι την 07.02.2022 η εταιρεία Strongview Holdings Limited, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη σε σύσταση ενεχύρου επί 3.300.000 μετοχών της εταιρείας υπέρ της Optima Bank.

Το ενέχυρο δεν εκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που έχουν ενεχυριασθεί.

H τιμή κλεισίματος της μετοχής την 04.02.2022 ανήλθε σε 2,19 ευρώ.

Επίσης, την 04.02.2022 ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη σε σύσταση ενεχύρου επί 2.300.000 μετοχών της εταιρείας υπέρ της Optima Bank.

Το ενέχυρο δεν εκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που έχουν ενεχυριασθεί.

H τιμή κλεισίματος της μετοχής την 03.02.2022 ανήλθε σε 2,20 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:07 - 08 Φεβ 2022
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.