ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΤΕ Χρηματιστηριακή: Αναμένει αύξηση της κερδοφορίας των εισηγμένων το 2006

14:05 - 04 Ιαν 2006 | Αναλύσεις
Περαιτέρω σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των εταιριών του ΧΑ αναμένει για το 2006 η ΑΤΕ Χρηματιστηριακή, με τις τράπεζες νε εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ενίσχυση κερδών.
Η κερδοφορία των εταιριών του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, πάντα σύμφωνα με τις συγκλίνουσες προβλέψεις των αναλυτών, αναμένεται να αυξηθεί κατά 43,1% ή αν δεν συμπεριλάβουμε τον ΟΤΕ κατά 21,4%, ενώ αν απλώς αφαιρέσουμε το κόστος της εθελουσίας εξόδου από την χρήση 2005, τότε η αναμενόμενη αύξηση είναι 15,9%. ' Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμενόμενη τιμή του δείκτη P/E, αλλά και η κατά κλάδο αναμενόμενη αύξηση της κερδοφορίας. Τις 20 εταιρίες του δείκτη χωρίσαμε σε τέσσερεις κλάδους : α) Τραπεζικό (6 εταιρίες - Alpha Bank, ΑΤΕbank, Εμπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς) β) Βιομηχανικό (7 εταιρίες – Βιοχάλκο, ΔΕΗ, CocaCola, Ελληνικά Πετρέλαια, Intracom, Motor Oil, Τσιμέντα Τιτάν) γ) Λιανικού Εμπορίου (3 εταιρίες – Γερμανός, ΚΑΕ, Folli-Follie) δ) Υπηρεσιών (4 εταιρίες – Hyatt, Cosmote, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ). Για τις τράπεζες, σύμφωνα με την στατιστική επεξεργασία στοιχείων του πρακτορείου Bloomberg, αναμένεται αύξηση της κερδοφορίας κατά 27%, που είναι πολύ υψηλότερη από την κερδοφορία των άλλων κλάδων και του δείκτη συνολικά. Έτσι, η αναμενόμενη τιμή του δείκτη PEG για τις τράπεζες αναμένεται να κυμανθεί στα ελκυστικά επίπεδα του 0,6. Συνολικά ο δείκτης PEG για τις εταιρίες του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αναμένεται να αγγίξει το 1,1 περίπου, τιμή που θεωρείται ικανοποιητική. Με βάση αυτό το κριτήριο λοιπόν, θα μπορούσε να προτιμήσει κάποιος επενδυτής τις τραπεζικές μετοχές σε σχέση με τις υπόλοιπες του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η ερώτηση αν το Χ.Α. πρόκειται να κινηθεί ανοδικά κατά το 2006 δεν είναι φυσικά εύκολο να απαντηθεί. Η μεγάλη και συνεχής άνοδος του Χ.Α. από την άνοιξη του 2003, κάνει πολλούς επενδυτές επιφυλακτικούς ως προς την συνέχιση της ανοδικής πορείας του Χ.Α. και κατά το 2006, ιδιαίτερα μετά την μικρή αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ στην τελευταία της συνεδρίαση. Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί δε, μπορεί να είναι με τις μετοχές των τραπεζών, εφόσον ο τραπεζικός δείκτης έχει υπεραποδώσει σημαντικά σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη από την αρχή του ανοδικού κύκλου (1/4/2003). Οι περισσότερες εισηγμένες εταιρίες στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς οικονομικούς κλάδους, όπου παίζει σημαντικό ρόλο η συμπίεση του κόστους παραγωγής. Για τον λόγο αυτό, ευνοούνται οι μεγαλύτερες εταιρίες που μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελούν οι τράπεζες, όπου ο λόγος λειτουργικού κόστους - λειτουργικών εσόδων (cost ratio) ήταν σημαντικά χαμηλότερος για τους 6 μεγαλύτερους ομίλους από τους 4 μικρότερους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Υπάρχουν βεβαίως ευκαιρίες και για την ανάπτυξη μικρότερων εταιριών, αλλά κυρίως σε κλάδους όπου ο ανταγωνισμός με τις μεγαλύτερες δεν είναι ευθύς και άμεσος. Τέτοιου είδους ευκαιρίες, έχουν αξιοποιήσει την τελευταία τριετία αρκετές εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Επίσης, άλλες εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είχαν αρκετά καλή πορεία στο ΧΑ τον τελευταίο καιρό είναι αυτές που έχουν δεσπόζουσα θέση σε όχι πολύ μεγάλες αγορές. Τέλος, κατά τον τελευταίο 1 ½ χρόνο, ιδιαίτερα καλή πορεία έχουν καταγράψει εταιρίες με συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο, οι οποίες είτε προγραμματίζεται, είτε εκτιμάται από την αγορά ότι πρόκειται να αναδιαρθρωθούν. Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις του συνόλου των αναλυτών, οι προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας των εταιριών του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης αναμένεται να είναι καλύτερη από ότι για τις εταιρίες του δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης για το 2006. Όπως ήδη αναφέραμε, για τις πρώτες αναμένεται αύξηση της κερδοφορίας κατά 15,9% ενώ για τις δεύτερες αναμένεται πολύ μικρή αύξηση της κερδοφορίας που δεν θα ξεπερνάει το 2% κατά την διάρκεια του 2006, πάντα σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Bloomberg. Κύρια αιτία της μικρής αυτής αναμενόμενης αύξησης είναι η αναμενόμενη μείωση των κερδών δύο εκ των μεγαλύτερων εταιριών του δείκτη, του Αλουμινίου Ελλάδος και του Μυτιληναίου. Να υπενθυμίσουμε, ότι ο Μυτιληναίος ενοποιεί το Αλουμίνιο της Ελλάδος, ενώ για το 2005 μεγάλο μέρος των κερδών του εκτιμάται ότι θα προέλθει
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.