ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Praxis: Οι ξένες αγορές θα δώσουν τον τόνο

14:26 - 12 Δεκ 2005 | Αναλύσεις
Την τρέχουσα εβδομάδα η τάση στη Σοφοκλέους θα δοθεί κυρίως από τις κυριότερες διεθνείς αγορές, ελλείψει σημαντικών γεγονότων και προσδοκιών που θα μπορούσαν να κινήσουν την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα τιμών αναφέρει η Praxis Ιnternational στην εβδομαδιαία της στρατηγική.
Επίσης η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να πιστεύει ότι η αγορά βρίσκεται σε υπερτιμημένη περιοχή, γεγονός που σε συνδυασμό με την προεξόφληση αρκετών προσδοκιών για την απόδοση του τραπεζικού κλάδου, δεν της επιτρέπει να συστήσει αγορές στα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Στι μεταξύ ούτε η αλλαγή προέδρου στη ΔΕΗ έδωσε το momentum που θα ωθούσε την μετοχή σε υψηλότερα επίπεδα τιμών, γεγονός που καταδεικνύει τoν βαθύτερο προβληματισμό για την πορεία των θεμελιωδών μεγεθών του οργανισμού αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα αναδιάρθρωσης του κόστους και της επαναδιατύπωσης της στρατηγικής του ομίλου. Παράλληλα η Praxis εκτιμά ότι κατά την εβδομάδα που διανύουμε το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας θα εστιαστεί στην μετοχή της Ελληνικής Τεχνοδομικής λόγω πραγματοποίησης των Γενικών Συνελεύσεων, που θα εγκρίνουν την απορρόφηση του της ΑΚΤΩΡ από την Ελληνική Τεχνοδομική, την Πέμπτη 15/12/2005. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκηση του ομίλου, έως τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώ θα έχουν πιστωθεί και οι νέες μετοχές. Οσον αφορά στην εφαρμογή του Νέου Κανονισμού στο Χ.Α. η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η εμπειρία μίας εβδομάδας από την εφαρμογή των νέων μέτρων κατέδειξε το πρόβλημα της πλήρους περιθωριοποίησης των μετοχών της μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε μείωση της μέσης αξίας των συναλλαγών γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται στην αναγνωριστική προσέγγιση της επενδυτικής κοινότητας στα νέα μέτρα. Στις κυριότερες επενδυτικές επιλογές της Praxis περιλαμβάνονται οι εταιρίες: Intralot, Kleemann, Σαράντης, Μυτιληναίος, ΓΕΚ και Πλαστικά Θράκης.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.