ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μετοχές Aegean με 6,2 ευρώ παίρνει η MIG- Οι λεπτομέρειες του deal

10:30 - 25 Φεβ 2010
Ανεμοδείκτης

Από τον Άγγελο Κωβαίο

Λεπτομέρειες αναφορικά με την αποτίμηση, το τίμημα και τα ποσοστά των βασικών μετόχων έδωσαν οι διοικήσεις των MIG και Aegean Airlines μετά και από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού στην πρώτη ανακοίνωση δεν υπήρχαν λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρουν οι δύο εταιρείες το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των OLYMPIC AIR, OLYMPIC HANDLING και OLYMPIC ENGINEERING, μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 97,5 εκατ. ευρώ από τη MIG, αποτιμήθηκε σε 210 εκατ. ευρώ, ήτοι το σύνολο της μέχρι στιγμής επένδυσης της MIG.

Ποσό 48,5 εκατ. ευρώ από το αντάλλαγμα της συναλλαγής θα καταβληθεί από την AEGEAN στη MIG σε μετρητά, ενώ με το υπόλοιπο ποσό η MIG θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AEGEAN με μετρητά με τιμή διάθεση 6,2 ευρώ ανά μετοχή. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η MIG παίρνει τις μετοχές πολύ υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή που δεν ξεπερνά τα 3,70 ευρώ.

 Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης η συμμετοχή της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας θα ανέλθει σε 26,6% οπότε το ποσοστό των παλαιών μετόχων της AEGEAN θα περιορισθεί αναλογικά στο 73,4%.

Τα οικονομικά στοιχεία της 31.12.2009 που αποτέλεσαν τη βάση της συναλλαγής θα επιβεβαιωθούν στα πλαίσια διαδικασίας ελέγχου από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Επιπλέον σημειώνεται πως μεταξύ του ομίλου Βασιλάκη και του ομίλου Λασκαρίδη, μετόχων της Aegean Airlines που ελέγχουν συνολικά 55,3% του μετοχικού της κεφαλαίου, αφενός και της MIG μόνης μετόχου των εταιρειών "OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ", "OLYMPIC HANDLING Α.Ε. ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" και "OLYMPIC ENGINEERING Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" καταρτίσθηκε την 22.2.2010 σχετική δεσμευτική συμφωνία (προσύμφωνο).

Οι υπόλοιποι μέτοχοι της AEGEAN (όμιλοι Β. Κωνσταντακόπουλου, Γ. Δαυίδ, Λ. Ιωάννου, Τράπεζα Πειραιώς), οι οποίοι είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δεν είναι συμβαλλόμενοι στην ως άνω σύμβαση, τελούσαν όμως εν γνώσει της υπό διαπραγμάτευσιν συμφωνίας, έχουν προσκληθεί και αναμένεται να προσχωρήσουν σε αυτήν.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της παροχής της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών ανταγωνισμού καθώς και εγκρίσεων που τυχόν απαιτηθούν κατά την πρόοδο της διαδικασίας από άλλες αρμόδιες αρχές.

Η λήψη της εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λόγω των οικονομικών μεγεθών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι αρμοδία, εκτιμάται ότι θα έχει χορηγηθεί μέχρι την 30.9.2010, ημερομηνία μετά την οποία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο αποκρατικοποίησης είναι δυνατή η εκτέλεση της συναλλαγής.

Θα ακολουθήσει η υλοποίηση των επιμέρους διαδικαστικών ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των OLYMPIC AIR, OLYMPIC HANDLING και OLYMPIC ENGINEERING, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας και συγχώνευση των δραστηριοτήτων του πτητικού έργου), η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών έως έξι μηνών.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.