• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

(upd) Σε επιτήρηση μετοχές ΜΜΕ, στη χαμηλή διασπορά Geniki και Emporiki

19:11 - 07 Απρ 2011

Από τον Άγγελο Κωβαίο

Την υπαγωγή των εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. Μεταφορά στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.3.2.)

Οι μετοχές των εταιριών ΙΑΣΩ Α.Ε. και FORTHNET A.E. μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, καθώς πληρούν το κριτήριο της παρ. β (ii) του προαναφερόμενου άρθρου όσον αφορά τη Μέση Κεφαλαιοποίηση.

Οι μετοχές των εταιριών ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και ΚΕΚΡΟΨ A.E. μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, καθώς εξαιρούνται από το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €), σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 29 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε στις 30/09/2010.

2. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών (άρθρο 3.1.2.4.)

Οι μετοχές της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (< 15%).

3. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση (άρθρο 3.1.2.4.)

Οι μετοχές των εταιριών ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, CROWN HELLAS CAN A.E., ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. και Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, δεδομένου ότι η διασπορά του συνόλου των κοινών μετοχών τους παραμένει μικρότερη του 10%.

Οι μετοχές της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

4. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση (άρθρο 3.1.2.3.3. & 3.1.2.4.)

Οι μετοχές των εταιριών ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

Όλες οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.3 του Κανονισμού του Χ.Α. θα εφαρμοστούν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 30 Μαΐου 2011 που είναι η ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A. Η ένταξη των μετοχών στις κατηγορίες ΧΔΕ Εβδομαδιαία & Επιτήρηση Εβδομαδιαία λόγω πλήρωσης του κριτηρίου των χαμηλών εσόδων θα ισχύσει από αύριο 08 Απριλίου 2011, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011. Η διαπραγμάτευση στη ΧΔΕ Εβδομαδιαία και Επιτήρηση Εβδομαδιαία θα γίνεται κάθε Δευτέρα από 12:30 έως 13:30.

5. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 3.1.2.5.)

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού οι μετοχές των εταιριών «YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε», «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «OLYMPIC CATERING Α.Ε.», «NUTRIART A.B.E.E.» και «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Η ένταξη των εταιριών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 8 Απριλίου 2011.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.781.121 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) οι μέτοχοι της απορροφώσας Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν και β) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πλην της απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει με 0,6726990008 νέα μετοχή της απορροφώσας Τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,85. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 12η Απριλίου 2011.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:21 - 08 Απρ 2011
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman