ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκδοση καλυμένων ομολογιών ύψους 1 δισ. ευρώ από την Marfin Popular

15:35 - 25 Μαϊ 2011
Ανεμοδείκτης

Από τον Άγγελο Κωβαίο

Σε έκδοση της πρώτης σειράς καλυμμένων αξιογράφων, ύψους 1 δισ. ευρώ προχώρησε χθες, 24/5, η Marfin Popular Bank. Το "κάλυμμα" αποτελείται από Κυπριακά στεγαστικά δάνεια, ενώ τα Καλυμμένα Αξιόγραφα είναι πλήρους αναγωγής (“full recourse”) στην MPB. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του μεσοπρόθεσμου σχεδίου χρηματοδότησης της Τράπεζας, έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω την ρευστότητά της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, “τα αξιόγραφα είναι διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 έτους, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον Περιθωρίου 2,00% ετησίως, ενώ εκδόθηκαν σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του Προγράμματος Έκδοσης ("τα Καλυμμένα Αξιόγραφα").

Τα Καλυμμένα Αξιόγραφα έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Baa1 από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody΄s Investors Services.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η πρώτη έκδοση στην Κύπρο Καλυμμένων Αξιογράφων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων ύψους μέχρι 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον Περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010(N.130(Ι)/2010) ( o "Νόμος"), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμβρίου του 2010 και την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Κ.Δ.Π 526/2010) που εκδόθηκε δυνάμει των προνοιών του πιο πάνω Νόμου.

Η έκδοση έγινε κατόπιν της σχετικής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το "κάλυμμα" των Καλυμμένων Αξιογράφων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, απαρτίζεται από στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των οποίων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα Καλυμμένα Αξιόγραφα έχουν γίνει δεκτά προς εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ιρλανδίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17:51 - 25 Μαϊ 2011
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.