ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα όργανα άρχισαν για την εταιρική διακυβέρνηση

15:41 - 01 Οκτ 2021
Όσες λευκές βίβλους και να εκδοθούν για τις εισηγμένες εταιρίες που θα πρέπει να μάθουν να σέβονται ακόμη και το μέτοχο των 10 τίτλων, εδώ σ αυτή τη χώρα όλα θέλουν το χρόνο τους. Πάρτε για παράδειγμα τι συμβαίνει με την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης όπου σταδιακά μαθαίνουμε ότι πολλές εισηγμένες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε μία σειρά μέτρων που είναι υποχρεωμένες.

Μέχρι στιγμής, αρκετές επιχειρήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει γενική συνέλευση εμφανίζεται να μην έχει συμμορφωθεί με τις νέες προβλέψεις, που επιβάλλουν τουλάχιστον το 25% των μελών του διοικητικού συμβουλίου να είναι γυναίκες και τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου όπως και των ελεγκτικών επιτροπών να είναι πραγματικά ανεξάρτητα και όχι συγγενικά ή εξαρτώμενα πρόσωπα.

Οι κυριότερες υποχρεώσεις των εισηγμένων αφορούν τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά την πολυμορφία, την αναλογία και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μελών, τη συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει.

Βέβαια πάντα υπάρχει ο πέλεκυς των προστίμων, καθώς προβλέπονται βαριά πρόστιμα έως και 3 εκατ. ευρώ σε εκείνες τις εισηγμένες επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρική διακυβέρνηση.

Το ζητούμενο είναι να αντιληφθούν οι επιχειρήσεις ότι έχουμε εισέλθει σε μία άλλη εποχή και δεν μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να απαρτίζει ο αδελφός, η γυναίκα και ο ξάδελφος του ιδιοκτήτη…

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.