ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδικός χάρτης για τη ρύθμιση οφειλών με το Νόμο Κατσέλη

13:31 - 08 Μαρ 2016
Διανύουμε τον έκτο (6) χρόνο ισχύος του Νόμου για την Ρύθμιση Οφειλών, γνωστού πλέον ως Νόμος Κατσέλη, οπότε στο αρχικό νομοθετικό πλαίσιο έχουν επέλθει βελτιώσεις και σημαντικές όμως τροποποιήσεις.

Με το άρθρο αυτό θα προσπαθήσω χωρίς νομικές έννοιες και σε ελάχιστο χρόνο να ενημερώσω και να βοηθήσω τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη.

 

Η παρατεινόμενη κατά χρόνο και επεκτεινόμενη σε ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού της χώρας οικονομική κρίση, οδήγησε και οδηγεί αυξανόμενο κατ' έτος αριθμό πολιτών στην αναζήτηση δικαστικής προστασίας στα πλαίσια του Νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

 

Με το  νόµο 3869/2010 καθιερώθηκε ουσιαστικά και στη χώρα µας το Δίκαιο της Αστικής Αφερεγγυότητας, δηλαδή η δυνατότητα του φυσικού προσώπου να απαλλάσσεται από τα χρέη του.

 

Η δυνατότητα της ρύθµισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του, µε απαλλαγή από αυτά βρίσκει τη νοµιµοποίησή της ευθέως στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας και στο κοινωνικό κράτος δικαίου.

 

Ο Νόμος Κατσέλη δίνει µία ρεαλιστική προοπτική απεγκλωβισµού από τα χρέη σε όλους τους υπερχρεωµένους πολίτες, ενώ λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση και προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. Συνεπώς, επιτυγχάνεται η γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη επανένταξη του οφειλέτη στην οικονοµική δραστηριότητα.

 

Ποια Πρόσωπα Υπάγονται Ρύθμιση:

 

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, και πρώην έμποροι που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν κάνει παύση των δραστηριοτήτων τους.

 

Ποιες Oφειλές Υπάγονται πλέον στη Ρύθμιση:

 

Πλέον στον Νόμο Υπάγονται και:

 

α) οι βεβαιωμένες οφειλές στο Ελληνικό Δημόσιο (Εφορία).

β) ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΕ,Ι.Κ.Α., κ.λ.π).

και

γ) οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών

 

μαζί με τις οφειλές του προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ιδιώτες πιστωτές.

 

Ποια Δικαιολογητικά Απαιτούνται για τη Κατάθεση της Αίτησης

 

α) τα έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους


β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους

 

γ) μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης


δ) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αιτήσεως


ε) τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών (εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις περι διαγραφής μέχρι 20χιλ Ευρώ).

 

Κοινωνικά Κριτήρια:

 

Σε περιπτώσεις όπως:


α) χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη,


β) σοβαρά προβλήματα υγείας,


γ) ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας,


προσδιορίζονται μηδενικές καταβολές.

 

Ισχύον Πλαίσιο για Αιτήσεις που Κατατίθενται από 01-01-2016 για Διάσωση


Ά Κατοικίας:


Α) Εισοδηματικά Κριτήρια:

 

Πρώτη Κατηγορία

 

i) Ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί ως 8.180 ευρώ για τον άγαμο και φτάνει ως 20.639 ευρώ για 4μελή οικογένεια. Υπάρχει η δυνατότητα συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου για διάστημα (3) ετών στη δόση που θα βγάλει το Δικαστήριο.

 

Δεύτερη Κατηγορία


ii) Ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί ως 13.906 ευρώ για τον άγαμο και φτάνει ως 35.087 ευρώ για 4μελή οικογένεια.

 

Β) Αντικειμενική Αξία Κύριας Κατοικίας:

 

Πρώτη Κατηγορία


i) Αντικειμενική Αξία Κύριας Κατοικίας που αντιστοιχεί ως 120.000 ευρώ για τον άγαμο και φτάνει ως 200.000 ευρώ για 4μελή οικογένεια.


Δεύτερη Κατηγορία


ii) Αντικειμενική Αξία Κύριας Κατοικίας που αντιστοιχεί ως 180.000 ευρώ για τον άγαμο και φτάνει ως 260.000 ευρώ για 4μελή οικογένεια.

 

Γ) Χαρακτηρισμός του οφειλέτη ως «Συνεργάσιμος Δανειολήπτης» :


Να ανταποκριθεί στην πρόσκληση που θα του απευθύνει η τράπεζα μέσω επιστολής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και να συμπληρώσει το ΤΥ.Κ.Ο.Π. (Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης).

 


Δ) Πίνακας Αποπληρωμών του οφειλέτη προς του πιστωτές-διανομή ποσού:


Αφενός να δηλώσει τα εισοδήματά του από κάθε πηγή, αφετέρου να δηλώσει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του και τελικά το ποσό που θα υπολείπεται μετά την αφαίρεση των εισοδημάτων από τις δαπάνες ,θα αποτελεί μέγιστο ποσό αποπληρωμής του δανειολήπτη προς τους πιστωτές.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς Δωρεάν τον Οδηγό Επιβίωσης του Δανειολήπτη

Τελευταία τροποποίηση στις 14:27 - 08 Μαρ 2016
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.