ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Να στηριχθεί και η αγορά

15:12 - 30 Ιαν 2019
Μετά από οκτώ δύσκολα χρόνια, στα οποία το εισόδημα των πολιτών μειώθηκε κατακόρυφα, η βελτίωση του κατώτατου μισθού ήταν ένα μέτρο απαραίτητο. Η εξέλιξη αυτή θα ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και κυρίως τους νεότερους σε ηλικία, ενώ αναμένεται να επιδράσει θετικά και στην ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της ζήτησης.

Προϋπόθεση, ωστόσο, για να βελτιωθεί ο κατώτατος μισθός χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία και την απασχόληση, είναι απαραίτητο να ληφθούν ταυτόχρονα μέτρα στήριξης της αγοράς και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης, την υψηλή φορολογία και τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, τις καταβολές δανείων και άλλων οφειλών κ.ά. Η επιπλέον επιβάρυνση που θα επιφέρει η αύξηση του κατώτατου μισθού, μπορεί να οδηγήσει πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις στην περικοπή θέσεων εργασίας, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος μαζικής μετατροπής συμβάσεων πλήρους μισθωτής απασχόλησης σε μερικής, ή εκ περιτροπής.

 

Είναι, επομένως, απαραίτητο, η απόφαση της κυβέρνησης να συνοδευτεί από μέτρα στήριξης της αγοράς, προκειμένου να αντέξει το πρόσθετο κόστος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως έχει προταθεί επανειλημμένα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας, ώστε κάθε αύξηση να αποτυπώνεται στον καθαρό μισθό των εργαζομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:19 - 30 Ιαν 2019
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.