ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα σελίδα

08:27 - 28 Αυγ 2019
Η πλήρης άρση των capital controls από την 1η Σεπτεμβρίου είναι σίγουρα θετική απόφαση, καθώς αποτελεί το τελευταίο βήμα για την επιστροφή της οικονομίας και της αγοράς στην κανονικότητα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην αλλαγή ψυχολογίας για τους καταθέτες και τους επενδυτές,

Για πάνω από τέσσερα χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις – ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες – πληρώνουν ακριβά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, βλέποντας τη ρευστότητά τους να μειώνεται δραματικά, αντιμετωπίζοντας γραφειοκρατία και υψηλά κόστη, σοβαρά εμπόδια στις εμπορικές τους συναλλαγές, αλλά και δυσπιστία από την πλευρά των εμπορικών τους εταίρων.

Σήμερα, φαίνεται ότι έφτασε επιτέλους η ώρα για την απελευθέρωση των ροών κεφαλαίων χρήματος και για την κατάργηση των πρόσθετων βαρών που είχαν επιβληθεί στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές νομικών και φυσικών προσώπων με τα τραπεζικά ιδρύματα, με αιτιολογία τα υψηλό γραφειοκρατικό κόστος που επέφεραν τα capital controls. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης άρση των capital controls θα πρέπει να συνοδευθεί από κατακόρυφη μείωση σε όλα τα τέλη και τις προμήθειες που επιβάλουν οι τράπεζες, καθώς τα υψηλά αυτά κόστη επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ συχνά οδηγούν τις επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο.

Πάνω από όλα, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, ώστε να ενισχύσει την ευρύτερη προσπάθεια για εδραίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας, για την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, για την προσέλκυση επενδύσεων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Στο βαθμό που θα συνοδευτεί από την προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή μιας αξιόπιστης δημοσιονομικής πολιτικής, η άρση των capital controls μπορεί να ανοίξει μια νέα σελίδα για τη χώρα, με καλύτερους οιωνούς για ανάπτυξη και ευημερία.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.