ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θετικά μέτρα, απαιτητικοί στόχοι

14:56 - 09 Οκτ 2019
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020 μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας κερδών για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%, η μείωση του συντελεστή στα μερίσματα από το 10% στο 5%, τα μέτρα στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και οι ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα, είναι κινήσεις που θα συμβάλουν στην αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας, μετά από μια μακρά περίοδο δυσπραγίας. Σημαντικό θετικό βήμα αποτελεί, στον αντίποδα, η ενσωμάτωση συγκεκριμένων μέτρων διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και εξορθολογισμού των δαπανών, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για την υλοποίηση των αναπτυξιακών και κοινωνικών παρεμβάσεων του προϋπολογισμού.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο στόχος για ανάπτυξη της τάξης του 2,8% το 2020, στον οποίο βασίζονται οι προβλέψεις του προσχεδίου, παραμένει ιδιαίτερα φιλόδοξος και απαιτητικός με βάση τα σημερινά δεδομένα. Το κλειδί για την επίτευξή του είναι η άνοδος των επενδύσεων. Αυτό προϋποθέτει, πέρα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Απαιτεί, επίσης, την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιαςακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων, για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Απαραίτητη είναι παράλληλα η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με μέτρα και παρεμβάσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, μέσα από την αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

Συμπερασματικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού δημιουργεί θετικό κλίμα και καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Χρειάζεται, ωστόσο, ακόμη αρκετή προσπάθεια σε πολλά μέτωπα, προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης ημέρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:25 - 09 Οκτ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.