ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ειδική μέριμνα για τον τουρισμό

11:06 - 26 Μαρ 2020
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών (WTTC) έχει προειδοποιήσει επίσημα ότι η πανδημία του κορονοϊού απειλεί 50 εκατ. θέσεις εργασίας στην τουριστική βιομηχανία διεθνώς, ενώ προβλέπει ότι ο κλάδος μπορεί να υποχωρήσει μέχρι και κατά 25% το 2020. Για την Ελλάδα, μια χώρα στην οποία ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα εξωστρέφειας, με καθοριστικό ρόλο στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση του κλάδου πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα, με κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και εργαλείων.

Σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 2β της Συνθήκης της Ε.Ε. θεωρείται ότι συμβιβάζονται με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για να στηρίξει κρίσιμους για την οικονομία κλάδους, που πλήττονται από την πανδημία, με προτεραιότητα στον τουρισμό.

Όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η χορήγηση των συγκεκριμένων ενισχύσεων είναι επιτρεπτή, εφόσον οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους – μέλους έχουν αναγνωρίσει επίσημα το χαρακτήρα ενός γεγονός ως θεομηνία και υπάρχει άμεσος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της θεομηνίας και των ζημιών που υπέστησαν οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Με βάση αυτές τις διαδικασίες, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ζητήσει ενεργοποίηση του άρθρου, για την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την επιδότηση ενοικίου για το διάστημα που επιχείρηση υπολειτουργεί ή παραμένει κλειστή εξαιτίας της κρίσης, τη χορήγηση άτοκου κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη υποχρεώσεων, την επιχορήγηση μισθών εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών, την επιχορήγηση τόκων των δανείων και αναστολή πληρωμής κεφαλαίου και τη δανειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων από τις τράπεζες, με ποσά που ανέρχονται μέχρι και το 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, όπως αυτός αποτυπώνεται σε επίσημα στοιχεία.

Παράλληλα με τις έκτακτες ενισχύσεις, θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια που θα επιτρέψουν την υπαγωγή στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» όσων επιχειρήσεων είχαν υποβάλει αίτηση και δεν κατάφεραν να ενταχθούν, λόγω έλλειψης πόρων. Επιπλέον, προτείνεται να γίνει σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς εφαρμογή προσωρινού κανονισμού, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας deminimis) ύψους άνω των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση στην τριετία, που θα μπορούσε να φτάσει και τα 500.000 ευρώ κατ’ αναλογία των μέτρων που είχαν ληφθεί κατά την οικονομική κρίση του 2008. Τέλος, προτείνεται η χορήγηση άμεσης αξιολόγησης, χωρίς βαθμολογικά κριτήρια, για όλες τις αιτήσεις υπαγωγής του Γ’ κύκλου στον 4399/16.

Ο τουρισμός είναι ο κλάδος που στήριξε όσο κανείς άλλος την ελληνική οικονομία, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Σήμερα, υπό τις συνθήκες μιας πρωτόγνωρης παγκόσμιας πανδημίας, πρέπει να στηριχθεί με κάθε μέσο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της «καθίζησης» που αναμένεται τη φετινή χρονιά, αλλά και να μπορέσει να ανακάμψει το συντομότερο δυνατόν και να συμβάλει στην ανάπτυξη της επόμενης ημέρας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.